• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Версия 1.0

Политика за поверителност

Тази политика влиза в сила от 15 септември 2022 г.
Последно актуализирано на: 15 септември 2022 г.

Вашата поверителност е важна за нас. Политиката на ONPROAD® е да спазва вашата поверителност и да се придържа към всички приложими закони и разпоредби, свързани с личната информация, която можем да съберем за вас, включително през нашия уебсайт https://onproad.appelit.com и други сайтове, които притежаваме и управляваме

Лична информация е всяка информация за вас, която може да бъде използвана за вашата идентификация. Това включва информация за вас като личност (като име, адрес и дата на раждане), за вашите устройства, данни за плащане и дори информация за начина, по който използвате уебсайт или онлайн услуга.

съдържание от трета страна, трябва да прочетете информацията за тяхната политика за поверителност относно начина, по който те събират и използват лична информация. Тази политика за поверителност не се отнася до вашите дейности след напускането на нашия уебсайт.

Информация, която събираме

Информацията, която събираме, попада в две категории: информация, която се предоставя “доброволно”, и информация, която се събира “автоматично”.

“Доброволно предоставената” информация се отнася до всяка информация, която вие осъзнателно и активно предоставяте на нас при използването или участието в нашите услуги и промоции.

“Автоматично събраната” информация се отнася до всяка информация, която автоматично се изпраща от вашите устройства при достъпа до нашите продукти и услуги.

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите сървъри автоматично регистрират стандартните данни от вашия уеб браузър. Това може да включва Интернет Протокол (IP) адреса на вашето устройство, типа и версия на вашия браузър, страниците, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на всяка страница, и други подробности за вашето посещение.

Ако срещнете определени грешки при използването на сайта, можем също така автоматично да събираме данни за грешката и условията, при които тя се е появила. Тези данни могат да включват технически подробности за вашето устройство, какво се опитвахте да направите, когато грешката се появи, и друга техническа информация относно проблема. Можете да изберете дали да получавате съобщение за такива грешки, дори в момента, в който те се случват, както и каква е природата на грешката.

Моля, обърнете внимание, че въпреки че тази информация сама по себе си не е лично идентифицируема, е възможно тя да бъде комбинирана с други данни, за да се идентифицират конкретни лица.

Информация за устройството
Когато посетите нашия уебсайт или използвате нашите услуги, можем автоматично да събираме данни за вашето устройство, като:

 • Тип устройство
 • Уникални идентификатори на устройството
 • Географски данни за местоположение

Данните, които събираме, могат да зависят от индивидуалните настройки на вашето устройство и софтуер. Препоръчваме ви да проверите политиката на производителя на устройството или доставчика на софтуер, за да разберете каква информация те ни предоставят.

Лична информацияe
Можем да поискаме лична информация – например, когато се абонирате за нашия бюлетин или когато се свържете с нас – която може да включва едно или повече от следните неща:

 • Име
 • Имейл
 • Телефонен/мобилен номер
 • Домашен/пощенски адрес

Данни за транзакции
Данните за транзакции са данни, които се събират по време на нормалната работа на нашата платформа. Това могат да бъдат записи за транзакции, съхранени файлове, потребителски профили, аналитични данни и други метрики, както и други видове информация, създадена или генерирана, докато потребителите взаимодействат с нашите услуги.

Законни основания за обработване на вашите лични данни
Събираме и използваме вашите лични данни само когато имаме законно основание за това. В този случай събираме само лични данни, които разумно са необходими за предоставяне на нашите услуги на вас.

Събиране и използване на информация Можем да събираме лични данни от вас, когато извършите едно от следните действия на нашия уебсайт:

 • Регистрация за профил
 • Купуване на абонамент
 • Абониране за получаване на актуализации от нас чрез имейл или социални медии
 • Използване на мобилно устройство или уеб браузър, за да получите достъп до нашето съдържание
 • Свързване с нас чрез имейл, социални медии или други подобни технологии
 • Когато ни споменавате в социалните медии

Можем да събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме информация за следните цели, и личната информация няма да бъде обработвана по начин, несъвместим с тези цели:

 • за предоставяне на основните функции и услуги на нашата платформа
 • за доставка на продукти и/или услуги до вас
 • за контакт с вас и комуникация
 • за анализ, пазарно изследване и развитие на бизнеса, включително управление и подобрение на нашия уебсайт, съответните приложения и свързаните платформи за социални медии
 • за реклама и маркетинг, включително изпращане на промоционална информация за нашите продукти и услуги, както и информация за трети страни, които според нас може да ви бъдат интересни
 • за възможността ви да достъпвате и използвате нашия уебсайт, съответните приложения и свързаните платформи за социални медии
 • за вътрешна регистрация и административни цели
 • за изпълнение на нашите законни задължения и разрешаване на всякакви спорове
 • за сигурност и предотвратяване на измами, и за осигуряване, че нашите сайтове и приложения се използват безопасно и в съответствие с нашите условия за ползване
 • за техническа оценка, включително управление и подобрение на нашето приложение, съответните приложения и свързаните платформи за социални медии

Можем доброволно предоставената и автоматично събраната лична информация да съчетаем с обща информация или данни от изследвания, които получаваме от други надеждни източници. Например, ако ни предоставите вашата локация, можем да я съчетаем с обща информация за валута и език, за да ви предоставим подобрено преживяване на нашия сайт и услуги.

Сигурност на личните ви данни
Когато събираме и обработваме лична информация, и докато я съхраняваме, ще я защитаваме с търговски приемливи средства, за да предотвратим загуба и кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.

Въпреки че ще полагаме усилия да защитим предоставената ни лична информация, препоръчваме да се има предвид, че нито един метод за електронен трансфер или съхранение не е 100% безопасен и никой не може да гарантира абсолютна сигурност на данните.

Вие сте отговорни за избора на парола и цялостната й сигурност, като осигурявате защитата на собствената си информация в рамките на нашите услуги. Например, като се грижите, че паролите за достъп до личната ви информация и акаунти са сигурни и поверителни.

Hо колко време запазваме вашите лични данни

Запазваме вашите лични данни само колкото е необходимо. Този период може да зависи от това за какво използваме вашите данни, в съответствие с това Политика за поверителност. Например, ако сте предоставили лична информация като част от създаването на профил при нас, можем да я запазим, докато вашият профил съществува в нашата система. Ако вашите лични данни не са необходими за тази цел, ще ги изтрием или направим анонимни, като премахнем всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани.

Въпреки това, ако е необходимо, можем да запазим вашите лични данни, за да изпълним правен, счетоводен или докладов задължителности или за архивни цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания или статистически цели.

Поверителност на децата
Не насочваме нито един от нашите продукти или услуги директно към деца под 13 години и не събираме осъзнато лична информация за деца под 13 години.

Разкриване на лични данни на трети лица
Можем да разкрием лична информация на:

 • майка, дъщерна фирма или филиал на нашата компания
 • външни доставчици на услуги, за да им позволим да предоставят своите услуги, включително (без ограничение) ИТ-поставчици, доставчици на съхранение на данни, хостинг и сървъри, рекламни мрежи, анализатори, регистри за грешки, агенции за инкасо, доставчици на поддръжка или отстраняване на проблеми, доставчици на маркетинг или реклама, професионални съветници и оператори на платежни системи
 • наши служители, подизпълнители и/или свързани единици
 • наши настоящи или потенциални агенти или делови партньори
 • агенции за кредитна информация, съдилища, висши съдилища и регулаторни органи, в случай че не заплатите за стоки или услуги, които ви предоставяме
 • съдилища, висши съдилища, регулаторни органи и правоприлагащи органи, както е предвидено от закона, във връзка с настоящи или бъдещи правни производства или за установяване, упражняване или защита на нашите права по закон.
 • трети страни, включително агенти или подизпълнители, които ни помагат с предоставянето на информация, продукти, услуги или директен маркетинг до вас
 • трети страни, за да събират и обработват данни
 • ентитет, който купува всички наши активи и дейности, или на който ги прехвърляме напълно или частично

Вашите права и управление на вашите лични данни
Вашите избори:
Като предоставите лична информация на нас, разбирате, че ще събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме вашите лични данни в съответствие с тази политика за поверителност. Не е задължително да ни предоставяте лична информация, но ако не го направите, това може да повлияе на използването ви на нашия уебсайт или на продуктите и/или услугите, предлагани чрез него или чрез този уебсайт.

Информация от трети страни:
Ако получим лична информация за вас от трета страна, ще я защитим в съответствие с тази политика за поверителност. Ако сте трета страна, предоставяща лични данни за някого друг, заявявате и гарантирате, че имате съгласието на този човек да предоставите личните му данни на нас.

Съгласие за маркетинг:
Ако преди сте се съгласили с използването на вашите лични данни за директен маркетинг, по всяко време можете да промените решението си, като се свържете с нас на посочените по-долу контактни данни.

Достъп:
Можете да поискате информация за личните данни, които съхраняваме за в

Корекция: 
Ако смятате, че информацията, която имаме за вас, е неточна, устаряла, непълна, несъществена или заблуждаваща, моля, свържете се с нас на посочените в тази политика за поверителност данни. Ще предприемем разумни стъпки за коригиране на информация, която се окаже неточна, непълна, заблуждаваща или устаряла.

Недискриминация:
Няма да ви дискриминираме заради упражняването на вашите права върху личните ви данни. Освен ако вашата лична информация е необходима за предоставяне на определена услуга или оферта (например, обработка на транзакционни данни), няма да ви отказваме стоки или услуги и/или ще ви начисляваме различни цени или такси за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други предимства или налагане на глоби, или ще ви предоставим различен стандарт или качество на стоките или услугите.

Известие за нарушение на данни:
Ще спазваме законите, които са приложими за нас относно нарушения на данни.

Подаване на жалби: 
Ако смятате, че сме нарушили съответния закон за защита на данните и искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас на посочените по-долу данни и предоставете всички подробности относно предполагаемото нарушение. Ще разгледаме вашата жалба незабавно и ще ви отговорим писмено с резултата от нашето разследване и стъпките, които ще предприемем за обработване на вашата жалба. Имате и правото да се свържете с регулаторен орган или орган по защита на данните по отношение на вашата жалба.

Aбонамент от отписване: 
За да се отпишете от нашата електронна база данни или да се откажете от комуникация (включително маркетингова комуникация), можете да се свържете с нас на посочените в тази политика за поверителност данни или да използвате възможностите за отписване, предоставени в комуникацията. Може да се наложи да ви поискаме конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим вашата самоличност.

Използване на бисквитки (Cookies)
Използваме ‘бисквитки’, за да събираме информация за вас и вашите дейности на нашия сайт. Бисквитка е малък фрагмент информация, който нашият уебсайт записва на вашия компютър и отваря при всяко посещение, за да разберем как използвате нашия сайт. Това ни помага да предоставяме съдържание, базирано на предпочитанията, които сте посочили.

Вижте нашата Политика за бисквитките за повече информация.

Прехвърляне на бизнес
Ако ние или нашите активи бъдат прехвърлени, или в малко вероятния случай, че обанкротим или обявим фалит, данните, включително вашите лични данни, ще бъдат включени в активите, които се прехвърлят на страни, които ни прехвърлят. Признавате, че такива прехвърляния могат да се случат и че страните, които ни прехвърлят, могат, в рамките на разрешеното от приложимото законодателство, да продължат да използват вашите лични данни в съответствие с това политика, която ще трябва да приемат като основа за всички права на собственост или използване, които имаме върху такава информация.

Граници на нашата политика
Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към външни сайтове, които не се управляват от нас. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол върху съдържанието и политиката на тези сайтове и не можем да поемем отговорност или отговорност за техните съответни практики по поверителност.

Промени в тази политика
Ние можем да променяме нашата политика за поверителност по наше усмотрение в резултат на актуализации на нашите бизнес процеси, текущи приемливи практики или промени в законодателството или регулациите. Ако решим да променим тази политика за поверителност, ще публикуваме промените тук чрез същия линк, чрез който достъпвате тази политика за поверителност.

Ако промените са значителни, или ако това е изискано от приложимото законодателство, ще се свържем с вас (в зависимост от избраните от вас предпочитания за комуникация от нас) и с всички наши регистрирани потребители с новата информация и връзки към актуализираната или променената политика.

Ако това е изискано от закона, ще поискаме вашето съгласие или ще ви предоставим възможност да се съгласите или да се откажете, приложимо, от всяко ново използване на вашата лична информация.

Допълнителна информация за съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) (GDPR)

Управител на данни / Обработващ на данни
Общият регламент за защита на данните (GDPR) прави разграничение между организации, които обработват лични данни за свои собствени цели (известни като ‘отговорници за обработката’) и организации, които обработват лични данни от името на други организации (известни като ‘обработващи на данни’). Ние, ONPROAD®, с адреса, посочен в раздела ни за контакти, сме отговорници за обработката и/или обработващи на данни по отношение на личната информация, която ни предоставяте.

Правни основания за обработка на вашите лични данни
Ние ще събираме и използваме вашите лични данни само когато имаме законно основание за това. В такъв случай ще събираме и използваме вашите лични данни по законен, честен и прозрачен начин. Ако поискаме вашето съгласие за обработка на личните ви данни и сте на възраст под 16 години, ще поискаме съгласието на вашите родители или законните ви опекуни за обработка на вашите лични данни за тази конкретна цел.

Нашите правни основания зависят от услугите, които използвате и начина, по който ги използвате. Това означава, че ще събираме и използваме вашата информация само на следните основания:

Вашият съгласие
Когато ни предоставите съгласие да събираме и използваме вашите лични данни за определена цел. Вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като използвате предоставените от нас средства; това обаче няма да засегне използването на вашите данни, което вече е станало. Можете да се съгласите да предоставите своя имейл адрес, за да получавате маркетингови имейли от нас. Въпреки че можете да се отпишете по всяко време, вече изпратените имейли не можем да оттеглим. Ако имате въпроси относно това как можете да оттеглите своето съгласие, не се колебайте да се свържете с нас чрез информацията в раздел “Контакт” на този политика за поверителност.

Изпълнение на договор или трансакция
Когато сте сключили договор или трансакция с нас, или преди да сключим договор или трансакция с вас. Например, ако закупите продукт, услуга или абонамент от нас, трябва да използваме вашите лични и платежни данни, за да обработим и доставим вашата поръчка.

Нашите законни интереси
Когато го считаме за необходимо за нашите законни интереси, като предоставяне, експлоатация, подобряване и комуникация на нашите услуги. Разглеждаме нашите законни интереси като изследване и развитие, разбиране на нашата аудитория, маркетинг и реклама на нашите услуги, мерки за ефективно експлоатиране на нашите услуги, маркетингов анализ и мерки за защита на нашите законни права и интереси.

Съответствие със закона
В някои случаи сме законно задължени да използваме или съхраняваме вашите лични данни. Такива случаи могат да включват (но не са ограничени до) съдебни решения, наказателни разследвания, искания на правителство и законови задължения. Ако имате въпроси относно това как съхраняваме личната информация, за да съответстваме на закона, може да ги отправите чрез информацията в раздела “Контакт” на този политика за поверителност.

Международни предавания извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)
Ще се грижим да всяко предаване на лични данни от страни в Европейското икономическо пространство (ЕИП) към страни извън ЕИП бъде защитено чрез подходящи гаранции, като например използването на стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия, или използването на задължителни корпоративни правила или други правно признати средства.

Вашите права и управление на вашите лични данни
Ограничаване:
Имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни, ако (i) сте загрижени за точността на вашите лични данни; (ii) смятате, че вашите лични данни са обработвани незаконно; (iii) ни е необходимо да съхраняваме личните ви данни само с цел предявяване на правни искове; или (iv) разглеждаме вашия протест срещу обработката на основание на законни интереси.”

Подаване на възражение срещу обработката:
Имате право да подадете възражение срещу обработката на вашите лични данни, която се основава на нашите законни интереси или обществен интерес. В този случай трябва да представим належащи законни основания за обработката, които надхвърлят вашите интереси, права и свободи, за да можем да продължим с обработката на вашите лични данни.

Преносимост на данни: 
Имате право да поискате копие на личните данни, които съхраняваме за вас. Където е възможно, предоставяме тази информация в CSV формат или друг лесно четим машинен формат. Можете също така да имате право да поискате прехвърляне на тези лични данни на трето лице.

Изтриване:
Имате право по всяко време да поискате от нас изтриване на личната информация, която съхраняваме за вас, и ще предприемем разумни стъпки, за да изтрием личната ви информация от нашите текущи файлове. Ако ни поискате да изтрием вашите лични данни, ще ви информираме как изтриването ще повлияе на използването ви на нашия уебсайт или продукти и услуги. Възможни са изключения от това право поради конкретни правни причини, които ще ви обясним, ако е приложимо, в отговор на вашия иск. Ако затворите или изтриете акаунта си, ще изтрием вашата лична информация в рамките на 30 дни след затварянето или изтриването на акаунта ви. Моля, обърнете внимание, че търсачките и подобни трети страни все още могат да съхраняват копия на вашата лична информация, която поне веднъж е била публично достъпна, като определена профилна информация и обществени коментари, дори след като изтриете информацията от нашите услуги или деактивирате акаунта си.

За въпроси или загрижености относно поверителността ви можете да се свържете с нас чрез следните данни:

info@onproad.com