• Nederlands
  • English
  • Français
  • Türkçe
  • Polski
  • български
Administratief beheer - ONPROAD™

Всички функционалности, свързани с административно управление

KAM-формуляри*
С ONPROAD® можете лесно оптимизирате процеса на всички KAM-формуляри, което ви позволява лесно да документирате, проследявате, актуализирате и извличате всичка важна информация (стандартите за качество, условията на труд и изискванията за околната среда), когато е необходимо.

Дигитални паспорти*
С нашия модул за дигитални паспорти можете да съхранявате важна информация и документи на едно централно място. Това улеснява достъпа до релевантни данни като сертификати, разрешителни и обучения. Чрез използването на дигитални паспорти можете да подобрите съответствието със законодателството и да гарантирате подредена администрация.

Приложение*
С нашето приложение можете да получите достъп до вашата администрация навсякъде и по всяко време. Без значение дали сте в движение или работите на място, вие имате пълен контрол върху вашата администрация. Чрез приложението можете да въвеждате, редактирате и разглеждате данни, да генерирате отчети и да управлявате задачи. То ви предоставя гъвкавостта да работите ефективно, дори когато не сте зад бюро.

Екипи и организация
С нашето приложение можете да получите достъп до вашата администрация навсякъде и по всяко време. Без значение дали сте в движение или работите на място, вие имате пълен контрол върху вашата администрация. Чрез приложението можете да въвеждате, редактирате и разглеждате данни, да генерирате отчети и да управлявате задачи. То ви предоставя гъвкавостта да работите ефективно, дори когато не сте зад бюро.

Управление на роли
С нашия инструмент можете да задавате роли на различни потребители във вашата организация. Това означава, че можете да зададете специфични права и разрешения в зависимост от отговорностите на всеки потребител. Това ви позволява да ограничите достъпа до чувствителна информация и гарантирате сигурността на вашия административен контрол.

CRM и управление на отношенията с клиентите
Нашата система за административно управление предлага и интегрирани функционалности за управление на отношенията с клиентите за ефективно управление на връзките с клиентите. Така можете да преглеждате данни за клиенти, история на комуникацията, оферти и договори по всяко време.

Имейл връзка
Нашата система разпознава темите във вашите имейли (например, Gmail или Outlook), които подпомагат комуникацията и работния процес. Например: обещавате на клиент да му изпратите оферта утре. Във вашата пощенска кутия тази оферта е готова на базата на данните от имейл кореспонденцията. Преглеждате офертата, изтегляте PDF файлът и я изпращате самостоятелно. Това ви пести време при създаването на оферта. Разбира се, има още много възможности.

Заинтересовахте се от нашите функции за административно управление? Опитайте безплатно ONPROAD® и се насладете на удобствата. Или продължете да четете и открийте първо функциите на оперативното управление и финансовото управление.

ОПИТАЙ СЕГА

*Тези функции ще бъдат достъпни в следващите месеци.