• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Wersja 1.0

Polityka prywatności

To polityka obowiązuje od 15 września 2022 roku.
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2022 roku

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityka firmy ONPROAD® zakłada szanowanie Twojej prywatności oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących gromadzenia informacji osobowych, które mogą dotyczyć Ciebie, w tym również poprzez naszą stronę internetową https://onproad.appelit.com oraz inne strony, które posiadamy i administrujemy.

Informacje osobiste to wszystkie dane, które mogą być używane do zidentyfikowania Ciebie. Obejmuje to informacje o Tobie jako osobie (takie jak imię, adres i data urodzenia), Twoich urządzeniach, danych płatniczych, a nawet informacje o tym, jak korzystasz z witryny internetowej czy usługi online.

Jeśli nasza strona zawiera linki do witryn i usług osób trzecich, powinieneś być świadomy, że te witryny i usługi mają własne polityki prywatności. Jeśli klikniesz link do treści osób trzecich, powinieneś zapoznać się z informacjami na temat ich polityki prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbierają i używają danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje Twoich działań po opuszczeniu naszej strony.

Informacje, które zbieramy
Informacje, które zbieramy, można podzielić na dwie kategorie: informacje „dobrowolnie udostępniane” i informacje „automatycznie gromadzone”.

Informacje „dobrowolnie udostępniane” odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie nam przekazujesz podczas korzystania z naszych usług i udziału w promocjach.

Informacje „automatycznie gromadzone” to wszelkie informacje, które automatycznie są przesyłane przez Twoje urządzenia podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Dane logowania
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane Twojej przeglądarki internetowej. Mogą one zawierać adres protokołu internetowego (IP) Twojego urządzenia, rodzaj i wersję przeglądarki, odwiedzane przez Ciebie strony, datę i godzinę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, oraz inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty.

Jeśli napotkasz pewne błędy podczas korzystania ze strony, dodatkowo możemy automatycznie gromadzić dane dotyczące błędu i okoliczności, w których się on pojawił. Te informacje mogą zawierać techniczne szczegóły dotyczące Twojego urządzenia, co próbowałeś zrobić, gdy błąd wystąpił, oraz inne techniczne informacje dotyczące problemu. Możesz otrzymać powiadomienie o takich błędach, nawet w momencie, gdy się pojawiają, oraz dowiedzieć się, jaka jest ich natura.

Miej na uwadze, że chociaż te informacje same w sobie nie są osobiście identyfikowalne, może być możliwe ich połączenie z innymi danymi w celu zidentyfikowania poszczególnych osób.

Dane urządzenia
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych usług, możemy automatycznie zbierać dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak:

 • Rodzaj urządzenia
 • Unikalne identyfikatory urządzenia
 • Dane geolokalizacyjne

Dane, które zbieramy, mogą zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie polityki producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje udostępniają nam.

Informacje osobiste
Możemy prosić o podanie danych osobowych – na przykład, gdy zapisujesz się do naszego biuletynu lub gdy nawiązujesz z nami kontakt – które mogą obejmować jedno lub więcej z następujących informacji:

 • Imię
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu/komórkowego
 • Adres domowy/korespondencyjny

Dane transakcyjne
Dane transakcyjne to informacje gromadzone podczas normalnego funkcjonowania naszej platformy. Mogą to być zapisy transakcji, przechowywane pliki, profile użytkowników, dane analityczne oraz inne metryki, a także inne rodzaje informacji, tworzone lub generowane podczas interakcji użytkowników z naszymi usługami.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i używane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas uzasadnionego powodu do tego. W takim przypadku zbieramy jedynie dane osobowe, które są rozsądnie niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług.

Zbieranie i wykorzystywanie informacjiMożemy gromadzić dane osobowe od Państwa, gdy wykonują Państwo jedno z poniższych działań na naszej stronie internetowej:

 • Rejestracja konta
 • Zakup subskrypcji
 • Zapisanie się, aby otrzymywać od nas aktualizacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kanałów mediów społecznościowych
 • Korzystanie z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej do uzyskania dostępu do naszych treści
 • Skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
 • Wspomnienie o nas na mediach społecznościowych

Możemy zbierać, przechowywać, używać i ujawniać informacje w celach następujących, a dane osobowe nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami:

 • Dla zapewnienia Państwu głównych funkcji i usług naszej platformy
 • Dla dostarczania Państwu produktów i/lub usług
 • Dla nawiązywania z Państwem kontaktu i komunikacji
 • W celach analiz, badań rynkowych i rozwoju biznesu, m.in. do zarządzania i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i platform społecznościowych
 • Dla celów reklamowych i marketingowych, w tym przesyłania Państwu informacji promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług oraz informacji o stronach trzecich, które mogą być dla Państwa interesujące
 • Dla umożliwienia Państwu dostępu i korzystania z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i platform społecznościowych
 • Dla wewnętrznych celów rejestracyjnych i administracyjnych
 • Dla spełnienia naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania ewentualnych sporów
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, a także dla zagwarantowania, że nasze strony i aplikacje są używane w sposób bezpieczny i zgodny z naszymi warunkami użytkowania
 • Dla oceny technicznej, m.in. do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i platform społecznościowych.

Możemy dobrowolnie dostarczone informacje osobiste oraz automatycznie gromadzone dane osobowe łączyć z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi otrzymanymi od innych wiarygodnych źródeł. Na przykład, jeśli podacie nam swoją lokalizację, możemy połączyć to z ogólnymi informacjami dotyczącymi waluty i języka, aby zapewnić Państwu ulepszoną wersję naszej strony internetowej i usługi.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
Gdy zbieramy i przetwarzamy informacje osobowe oraz tak długo, jak je przechowujemy, będziemy je chronić za pomocą akceptowanych w środowisku biznesowym środków, aby zapobiec utracie, kradzieży, nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, używaniu lub modyfikacji.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa udostępnione nam informacje osobowe, zalecamy, aby żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna, i nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.

Odpowiadają Państwo za wybór hasła i ogólne zapewnienie jego bezpieczeństwa, dbając o bezpieczeństwo swoich informacji w ramach naszych usług. Na przykład, poprzez zapewnienie, że hasła do dostępu do Państwa informacji osobistej i kont są bezpieczne i poufne.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w ramach którego używane są Państwa dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Na przykład, jeśli dostarczyli nam Państwo informacje osobiste w ramach tworzenia konta, możemy przechowywać te informacje tak długo, jak istnieje Państwa konto w naszym systemie. Jeśli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do tego celu, usuniemy je lub zanonimizujemy, usuwając wszystkie dane umożliwiające Państwa identyfikację.

W razie potrzeby możemy jednak przechowywać Państwa dane osobowe, aby spełnić wymogi prawne, rachunkowe lub sprawozdawcze, a także w celach archiwizacyjnych w interesie publicznym, naukowym lub historycznym badaniu lub celach statystycznych.

Ochrona prywatności dzieci
Nie kierujemy żadnego z naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci w wieku poniżej 13 lat, i nieświadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

Ujawnianie danych osobowych stron trzecich
Możemy ujawnić dane osobowe stronie trzeciej:

 • firmę matki, spółkę zależną lub filię naszej firmy
 • zewnętrzne podmioty usługodawcze, umożliwiające im świadczenie usług, w tym (bez ograniczeń) dostawców usług informatycznych, przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieci reklamowej, analityków, rejestratorów błędów, agencji windykacyjnych, dostawców utrzymania lub rozwiązywania problemów, dostawców marketingu lub reklamy, doradców zawodowych i operatorów systemów płatności
 • naszych pracowników, kontrahentów i/lub powiązane jednostki
 • naszych istniejących lub potencjalnych agentów lub partnerów biznesowych
 • biura informacji kredytowej, sądy, trybunały i organy regulacyjne, jeżeli nie uiści się Państwo płatności za dostarczone przez nas towary lub usługi
 • sądów, trybunałów, organów regulacyjnych i organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z obecnie lub przyszłościowo toczącymi się postępowaniami prawnymi, lub w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw prawnych.
 • strony trzecie, w tym agencje lub podwykonawcy, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub bezpośredniego marketingu do Państwa
 • strony trzecie w celu zbierania i przetwarzania danych
 • podmiot, który nabywa wszystkie nasze aktywa i działalność lub którym w całości lub w dużej części przekazujemy te aktywa.

Państwa prawa i zarządzanie Państwa danymi osobowymi
Państwa wybór:
Przekazując nam informacje osobiste, rozumieją Państwo, że będziemy zbierać, przechowywać, używać i ujawniać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie są Państwo zobowiązani dostarczyć nam danych osobowych, ale jeżeli tego nie zrobią, może to wpłynąć na Państwa korzystanie z naszej strony internetowej lub oferowanych tam produktów i/lub usług.

Informacje od osób trzecich:
Jeżeli otrzymamy od osoby trzeciej informacje osobowe o Państwu, będziemy je chronić zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Jeżeli Państwo są osobą trzecią, która przekazuje nam dane osobowe innej osoby, oświadczają Państwo i gwarantują, że posiadają Państwo zgodę tej osoby na przekazanie nam jej danych osobowych.

Zgoda na marketing: 
Jeśli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych.

Dostęp:
Można zażądać szczegółów dotyczących przechowywanych przez nas informacji osobowych na Państwa temat.

Korekta:
Jeśli uważają Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są nieprawidłowe, przestarzałe, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podjęliśmy odpowiednie kroki w celu skorygowania informacji, które okazały się być nieprawidłowe, niekompletne, wprowadzające w błąd lub przestarzałe.

Bez dyskryminacji:
Nie będziemy dyskryminować Państwa za korzystanie z Państwa praw do danych osobowych. Chyba że Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia określonej usługi lub oferty (na przykład przetwarzanie danych transakcyjnych), nie odmówimy Państwu dostępu do dóbr lub usług ani nie nałożymy na Państwa inne ceny czy opłaty za dobra lub usługi, między innymi poprzez przyznawanie zniżek lub innych korzyści, nałożenie kar, czy dostarczanie Państwu innych poziomów czy jakości dóbr lub usług.

Powiadomienie o naruszeniu danych:
Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawnych dotyczących naruszenia danych.

Skargi:
Jeśli uważają Państwo, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy o ochronie danych i chcą Państwo złożyć skargę, prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych i podanie wszelkich szczegółów dotyczących rzekomego naruszenia. Natychmiast przeanalizujemy Państwa skargę i udzielimy pisemnej odpowiedzi wraz z wynikami naszego dochodzenia oraz krokami, jakie podejmiemy w celu rozpatrzenia Państwa skargi. Mają Państwo również prawo skontaktowania się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze skargą.

Wypisanie się:
Aby wypisać się z naszej bazy danych e-mailowej lub zrezygnować z otrzymywania komunikatów (w tym komunikatów marketingowych), prosimy o kontakt za pomocą danych podanych w niniejszej polityce prywatności lub skorzystanie z opcji rezygnacji zawartych w przesyłanych komunikatach. Być może będziemy musieli poprosić o podanie konkretnej informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Używanie plików cookie
Używamy “plików cookie”, aby zbierać informacje o Państwie i Państwa aktywności na naszej stronie. Plik cookie to mały fragment informacji, który nasza strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze i otwiera przy każdej wizycie, umożliwiając nam zrozumienie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony. Pomaga nam to dostarczać treści zgodnych z Państwa preferencjami.

Zobacz naszą Politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji.

Przekazywanie przedsiębiorstwa
Jeśli my lub nasze aktywa zostaną przejęte, lub w mało prawdopodobnym przypadku naszego upadku lub bankructwa, dane, w tym Państwa dane osobowe, zostaną uwzględnione w aktywach przekazywanych stronom, które nas przejmują. Potwierdzają Państwo, że takie przekazy mogą mieć miejsce, i że strony, które nas przejmują, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, mogą nadal korzystać z Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką, którą będą musiały przejąć, ponieważ stanowi ona podstawę wszelkich praw własności lub użytkowania, jakie posiadamy do tych informacji.

Ograniczenia naszej polityki
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas zarządzane. Prosimy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn, oraz nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce
Możemy zmieniać naszą politykę prywatności według własnego uznania w związku z aktualizacjami naszych procesów biznesowych, obowiązującymi praktykami lub zmianami w przepisach prawa. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, poinformujemy o zmianach za pośrednictwem tego samego odnośnika, którym otwiera się niniejszą politykę prywatności.

Jeśli zmiany są znaczne lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, skontaktujemy się z Państwem (na podstawie wybranych przez Państwa preferencji dotyczących komunikacji od nas) oraz wszystkimi naszymi zarejestrowanymi użytkownikami, przekazując nowe dane i odnośniki do zaktualizowanej lub zmienionej polityki.

Jeśli przepisy prawa tego wymagają, zapytamy o Państwa zgodę lub damy Państwu możliwość wyrażenia zgody lub odmowy, jeżeli dotyczy to nowego wykorzystania Państwa danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) (UE)

Administrator danych / Procesor danych
RODO dokonuje rozróżnienia między organizacjami przetwarzającymi dane osobowe na własne cele (znane jako “administratorzy danych”) a organizacjami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu innych organizacji (znane jako “procesorzy danych”). My, ONPROAD®, z siedzibą pod adresem podanym w naszym dziale Kontakt, jesteśmy Administratorem danych i/lub Procesorem danych w odniesieniu do informacji osobowych, które nam przekazują..

Prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy zbierać i używać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie upoważnieni. W takim przypadku zbieramy i używamy Państwa dane osobowe w sposób legalny, uczciwy i transparentny. Jeśli prosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a są Państwo młodsi niż 16 lat, prosimy o zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym konkretnym celu.

Nasze prawnie uzasadnione podstawy zależą od usług, których używają Państwo i sposobu, w jaki z nich korzystają. Oznacza to, że Państwa informacje będziemy zbierać i używać tylko na następujących podstawach:

Państwa zgoda
Gdy udzielają Państwo nam zgody na zbieranie i używanie Państwa danych osobowych w określonym celu. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, korzystając z udostępnionych przez nas udogodnień; jednakże wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie Państwa danych, które już miało miejsce. Mogą Państwo wyrazić zgodę na podanie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. Chociaż mają Państwo możliwość wypisania się w dowolnym momencie, nie będziemy mogli cofnąć już wysłanych e-maili. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wycofania zgody, prosimy o kontakt za pomocą danych podanych w sekcji Kontakt w niniejszej polityce prywatności.

Wykonanie umowy lub transakcji
Gdy zawierają Państwo z nami umowę lub transakcję, lub podejmują przygotowawcze kroki przed zawarciem umowy lub transakcji. Na przykład, jeśli kupują Państwo produkt, usługę lub subskrypcję od nas, musimy użyć Państwa danych osobowych i danych płatniczych do przetworzenia i dostarczenia Państwa zamówienia.

Nasze uzasadnione interesy
Gdy uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak świadczenie, eksploatacja, ulepszanie i komunikowanie naszych usług. Uważamy nasze uzasadnione interesy za badania i rozwój, zrozumienie naszej publiczności, marketing i promocję naszych usług, działania w celu efektywnej eksploatacji naszych usług, analizę marketingową oraz działania mające na celu ochronę naszych praw i interesów zgodnie z prawem.

Spełnianie obowiązków ustawowych
W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do użycia lub przechowywania Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Takie przypadki mogą obejmować (ale nie są ograniczone do) postanowień sądowych, śledztw kryminalnych, żądań rządowych i obowiązków prawnych. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, w jaki sposób przechowujemy dane osobowe w celu spełnienia wymagań prawa, prosimy o kontakt za pomocą danych podanych w sekcji Kontakt w niniejszej polityce prywatności.

Międzynarodowe przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Zadbamy o to, aby każde przekazanie danych osobowych z krajów na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) do krajów poza EOG było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub korzystanie z wiążących przepisów korporacyjnych lub innych prawnie akceptowalnych środków.

Państwa prawa i zarządzanie danymi osobowymi
Ograniczenie:
Posiadają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli (i) mają Państwo wątpliwości co do poprawności swoich danych osobowych; (ii) uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; (iii) potrzebują Państwo, abyśmy zachowali Państwa dane osobowe wyłącznie ze względu na dochodzenie roszczeń prawnych; lub (iv) rozważamy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionych interesach.

Składanie sprzeciwu wobec przetwarzania:
Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na naszych uzasadnionych interesach lub interesie publicznym. Jeśli dojdzie do takiego sprzeciwu, musimy przedstawić przymusowe, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, aby móc kontynuować przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Przenoszenie danych: 
Mogą Państwo mieć prawo do zażądania kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Tam, gdzie to możliwe, udostępniamy te informacje w formie pliku CSV lub innego czytelnego dla maszyny formatu. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania przekazania tych danych osobowych osobie trzeciej.

Usunięcie:
Mogą Państwo w dowolnym momencie mieć prawo żądania usunięcia od nas Państwa danych osobowych, a my podejmiemy rozsądne kroki w celu usunięcia Państwa danych osobowych z naszych bieżących plików. Jeśli poproszą Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, poinformujemy Państwa, w jaki sposób usunięcie wpłynie na korzystanie z naszej witryny, produktów i usług. Mogą wystąpić wyjątki od tego prawa ze względów określonych w przepisach prawa, które, jeżeli dotyczą, wyjaśnimy Państwu w odpowiedzi na Państwa żądanie. Jeśli zakończą Państwo swoje konto lub je usuną, usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu 30 dni od momentu usunięcia konta. Należy jednak pamiętać, że wyszukiwarki internetowe i podobne strony trzecie mogą w dalszym ciągu przechowywać kopie Państwa danych osobowych, które zostały przynajmniej raz udostępnione publicznie, takie jak pewne informacje profilowe i publiczne komentarze, nawet po usunięciu tych informacji z naszych usług lub dezaktywacji Państwa konta.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych:

info@onproad.com