• Nederlands
 • English
 • Français
 • Türkçe
 • Polski
 • български

Versiyon 1.1

Genel Şartlar

Bu Genel Şartlar en son 15 Ağustos 2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu Genel Şartlar, https://onproad.com adresinde bulunan ve ONPROAD® tarafından sunulan tüm ilgili hizmetleri düzenlemektedir.

https://onproad.com adresini ziyaret ederek, bu Genel Şartlara uymayı ve ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş olursunuz. Eğer bu Genel Şartlarla anlaşmıyorsanız, bu web sitesini kullanma veya ONPROAD®‘ın diğer hizmetlerini kullanma hakkınız bulunmamaktadır.

Biz, ONPROAD®, bu Genel Şartları kendi takdirimize bağlı olarak gözden geçirme ve değiştirme hakkını saklı tutarız. Sonrasında bu sayfayı güncelleyeceğiz. Bu Genel Şartlarda yapılan herhangi bir değişiklik, yayımlanma tarihinden itibaren derhal geçerli olacaktır.

Kullanım Kısıtlamaları:

 • Bu web sitesini kullanarak, kendiniz, kullanıcılarınız ve diğer taraflar adına şu taahhütte bulunursunuz:
 • Bu web sitesindeki malzeme ve yazılımı değiştirmeme, kopyalamama, türetilmiş çalışmalar hazırlamama, decompile etmeme veya tersine mühendislik yapmama;
 • Bu web sitesindeki malzemelerden ve yazılımlardan telif hakkı veya diğer mülkiyet beyanlarını kaldırmama;
 • Malzemeleri başka bir kişiye aktarmama veya malzemeleri başka bir sunucuda ‘yansıtmama’;
 • Bu web sitesini veya ONPROAD®‘in sağladığı başka bir hizmeti, ağlarımızı veya ONPROAD®‘in sunduğu başka bir hizmeti kasıtlı olarak veya ihmalkar bir şekilde kötüye kullanmama veya bozmama;
 • Bu web sitesini veya ilişkili hizmetleri, tehditkar, edebe aykırı, müstehcen, dolandırıcı veya yasadışı malzeme göndermek veya yayınlamak için kullanmama;
 • Bu web sitesini veya ilişkili hizmetleri, geçerli yasa ve düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanmama;
 • Bu web sitesini, izinsiz reklam gönderimi veya istenmeyen posta ile birleştirerek kullanmama;
 • Kullanıcı verilerini izinsiz toplamama veya elde etmeme; veya
 • Bu web sitesini veya ilişkili hizmetleri, üçüncü tarafların gizlilik, fikri mülkiyet hakları veya diğer haklarına tecavüz eden bir şekilde kullanmama.

Fikri Mülkiyet
Bu web sitesindeki materyalin fikri mülkiyeti, ONPROAD®‘e aittir veya ONPROAD® tarafından lisanslanmıştır ve ilgili telif hakkı ve marka hakkı tarafından korunmaktadır. Kullanıcılarımıza, materyallerden bir kopyayı kişisel, ticari olmayan, geçici kullanım için indirme izni veriyoruz.

Bu, bir lisansın verilmesini, mülkiyetin devri değil. Bu lisans, bu kısıtlamalardan birini veya Genel Şartları ihlal ederseniz otomatik olarak sona erer ve istediğimiz herhangi bir zamanda ONPROAD® tarafından sonlandırılabilir.

Sorumluluk
Web sitemiz ve web sitemizdeki materyal ‘olduğu gibi’ temelinde sunulmaktadır. Yasal olarak izin verilen ölçüde, ONPROAD® açıkça veya zımnen herhangi bir garanti vermez ve burada satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, fikri mülkiyetin ihlali veya diğer hakların ihlali dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer tüm garantileri reddeder.

ONPROAD® veya tedarikçileri, bu web sitesinin kullanımı veya kullanamama durumundan kaynaklanan veya size veya herhangi bir üçüncü tarafa tarafından yaşanan herhangi bir sonuç hasarından dolayı, ONPROAD® veya yetkili bir temsilcisi, sözlü veya yazılı olarak bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Bu anlaşmanın bağlamında ‘sonuç hasarı’, tüm dolaylı zararlar, beklenen veya gerçekleşmiş kâr kaybı, avantaj kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, fırsat kaybı, tasarruf kaybı, kullanım kaybı ve/veya veri kaybı veya zararını içerir, bu durum, yasalara, sözleşmelere, adalet kurallarına, haksız fiil (ihmal dahil), tazminat veya başka şekilde oluşmuş olsun.

Bazı yargı alanlarında zımni garantilerin veya dolaylı zararın veya arızi zararın sınırlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Materyallerin Doğruluğu
Web sitemizdeki materyaller tam değildir ve yalnızca genel bilgi amaçlıdır. ONPROAD®, bu web sitesindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez veya beyanat yapmaz veya bu materyaller veya bu web sitesiyle bağlantılı kaynaklara dair başka bir beyanatta bulunmaz.

Bağlantılar
ONPROAD®, web sitesine bağlı olan tüm siteleri incelememiş ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bir bağlantının eklenmesi, ONPROAD®‘ın sitenin onayını, onayını veya kontrolünü anlamına gelmez. Böyle bir bağlı siteyi kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır ve bu sitelerin uygun olup olmadığını kendi başınıza kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Sonlandırma Hakkı
Web sitemizi kullanma hakkınızı ihlal nedeniyle size yazılı bir bildirimde bulunarak, web sitemizi kullanma hakkınızı askıya alabilir veya sona erdirebiliriz.

Ayrılma
Bu Genel Şartlar’ın tamamı veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz ise, geçersiz veya uygulanamaz olan kısmı kadar geçersiz sayılır. Bu Şartlar’ın geri kalanının geçerliliği etkilenmez.

Uygulanabilir Hukuk
Bu Genel Şartlar, Belçika yasalarına tabi olarak yönetilir ve yorumlanır. Bu durumda veya konumda bulunan mahkemelerin münhasır yargı yetkisine bağlı olarak kendinizi bağlı kılıyorsunuz.